IDEAhome Elektrike

Categories

Elektrike

MIVIKO

Kabull ho7v-k 1x10 z

Code: 2310046C

140.00 lek /M

Më shumë

Kabull h05rr-f 3x2.5 z

Code: 3013008C

160.00 lek /M

Më shumë

Kabull ym-j 5x2.5 re g

Code: 3202017C

180.00 lek /M

Më shumë

Kabull h05vv-f 5x2.5 b

Code: 3211036C

200.00 lek /M

Më shumë

Kabull h05rr-f 5x2.5 z

Code: 3013003C

260.00 lek /M

Më shumë

Kuti mont. f 60mm

Code: AC800

12.00 lek /COP

Më shumë

Kuti mont. f 60mm

Code: AC700

12.00 lek /COP

Më shumë

Kuti mont. f 60x60mm

Code: AC710

20.00 lek /COP

Më shumë

Maske mbr. muri

Code: AC910.T

50.00 lek /COP

Më shumë

Kapak mask 1m b

Code: AC6500.00

55.00 lek /COP

Më shumë

Kuti shprnd. 100x100mm

Code: AC900

55.00 lek /COP

Më shumë

Mbajtes 3m muri

Code: AC6513

65.00 lek /COP

Më shumë

Mbajtes cel. 2m muri

Code: AC6512

75.00 lek /COP

Më shumë

Mbajtes cel.1m muri

Code: AC6511

75.00 lek /COP

Më shumë

Maske 1m b.

Code: AC6501.0

85.00 lek /COP

Më shumë

Maske 2m b.

Code: AC6502.0

85.00 lek /COP

Më shumë

Cels 2m b.

Code: AC6581.0

85.00 lek /COP

Më shumë

Maske 3m b.

Code: AC6503.0

100.00 lek /COP

Më shumë

Tast cels 1m me ind. b.

Code: AC65425.0

110.00 lek /COP

Më shumë

Tast cels 1m me ind. b.

Code: AC65424.0

110.00 lek /COP

Më shumë
Faqe 1 e 17

Produktet e zgjedhura